ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA!


autor: Petr Gabriel, datum: 2017-07-06 19:50:20
Trenéři na tom budou v soutěžích ČFbU stejně jako hráči. Uhradí licenci na danou sezónu a po té budou mít všechny semináře i školení zdarma. Snad se změna osvědčí a bude prospěšná ve všech směrech....

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dpuf

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dpuf

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dpuf

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dpuf

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dpuf

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Obrázek ke článku

 

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

 

 

Více čtěte ZDE

 

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

ČESKÝ FLORBAL ZAVÁDÍ TRENÉRSKÉ LICENCE, VZDĚLÁVÁNÍ BUDE ZDARMA

Obrázek ke článku
3. 7. 2017

Od 1. července 2017 vstoupí do platnosti změna systému trenérských licencí a vzdělávání. Nově budou trenéři povinni udržovat aktivitu své licence platbou 500 Kč za sezónu, stejně jako je tomu u hráčů. Veškerá školení a vzdělávací semináře pro trenéry s aktivní licencí pak budou bezplatná, nově v nich bude zaveden kreditový systém.

Aktivita licence je vždy platná po dobu jedné sezóny, tj. od 1. července do 30. června následujícího roku. Platbu licence mohou trenéři provést přes svůj profil ve Florbalovém informačním systému (FIS) anebo ji může vygenerovat sekretář oddílu.

Trenéři s aktivní licencí mohou:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase.
  • Připomínáme, že u družstva, které startuje v soutěžích řízených Českým florbalem (ČF) musí působit trenér s minimální požadovanou licencí, který je současně starší 18 let. Za působení trenéra u družstva bude považováno, pokud bude uveden na soupisce některého družstva daného oddílu jako hlavní trenér a současně bude přítomen a uveden v Zápise o utkání minimálně při 70% utkání daného družstva
 • Trenér bude moci absolvovat doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenér bude moci absolvovat nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF po celou dobu aktivity licence zdarma
 • Trenéři s aktivní licencí se mohou hlásit na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)

Cílem změn je umožnit studovat trenérům bez dalších nákladů navíc a také snížení administrativní zátěže na trenéry v rámci vzdělávání.

Ve vzdělávání začne platit kreditový systém

Od nové sezóny však nebude stačit navštívit určitý počet seminářů, ale bude nutné získat dostatek kreditů. Ty mohou trenéři získávat absolvováním seminářů, které budou ohodnoceny dle jejich rozsahu a náročnosti, v průměru se bude jednat o 5 kreditů za seminář, u dvoudenních seminářů 10 kreditů.

K prodloužení licence D bude potřeba 10 kreditů, tj. v průměru dva semináře, čímž se pro držitele této licence prakticky nic nezmění. Pro prodloužení licence C bude potřeba získat 12, licence B 15 a licence A 20 kreditů.

Výhodou kreditního systému bude získávání kreditů nejen za absolvování seminářů, ale také za lektorskou činnost trenérů, účastí na akcích Tour de Club, trénování regionálních výběrů a reprezentace či absolvování zahraničních stáží. Ohodnoceny navíc budou i akce, jež nejsou organizovány Českým florbalem, ale i spolupracujícími svazy a Českým olympijským výborem.

Kredity ale bude možné také ztrácet v případě, že v roli trenéra obdržíte červenou kartu.

Licence se prodlužuje o 3 (licence C a D) a o 4 (licence B a A) roky vždy od data získání dostatku kreditů k prodloužení. Licence se prodlužuje vždy maximálně do 30.6.

Příklad: Jsem trenér licence C, jak to tedy bude fungovat?

V září roku 2017 získám licenci C s platností do 30. 6. 2020. K prodloužení jejího trvání potřebuji 12 kreditů. Zaplatím aktivaci licence na sezonu 2017/2018 a v dané sezoně absolvuji jeden seminář za 5 kreditů a zahraniční stáž za 4 kredity. To znamená, že na prahu sezóny 2018/2019 disponuji 9 kredity.

Nyní mi stačí získat pouze 3 kredity k prodloužení platnosti licence. V listopadu 2018 se přihlásím na seminář ohodnocený 5 kredity, a po jeho absolvování mám jejich dostatek k prodloužení licence, v tomto případě 14.

Přichází tedy okamžik prodloužení licence, z konta se mi odečte 12 kreditů a licence se prodlouží do 30. 6. 2021, což znamená, že se obnoví její platnost na následující 3 roky. Zbylé 2 kredity na mém kontě zůstávají, takže k dalšímu prodloužení licence mi zbývá už jen 10 kreditů.

Pokud bych 12 kreditů získal například 28. 4. 2019, licence C se mi prodlouží do 28. 4. 2022.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-zavadi-trenerske-licence-vzdelavani-bude-zdarma#sthash.MB9FmSeK.dp

 

 
 
 

Přestávka v trénincích pro přípravku, elévy a mladší žáky! Sejdeme se „po prázdninách“ v úterý 26. srpna 2014!!

Starší žáci, dorostenci, junioři a muži se budou scházet na tréninky přes prázdniny jednou týdně a to v pátek vždy v 18 hodin venku na víceúčelovém hřišti na Orelském stadionu v Uherském Brodě.

Podporuje nás:

<< 2020 >>
<< Červenec >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Anketa:

Měla by ČFbU povolit mlaším hráčům (dorostencům) nastupovat v regionálních mužských soutěžích?
ANO(78.9%)
Anketa
NE(18.5%)
Anketa
NEVÍM(2.6%)
Anketa

Plakáty:

Nábor všech kategorií

Sponzoři:

Logo Orel.cz - dáváme sportu smysl Logo Janča elektro Logo Styleweb.cz - tvorba www stránek a internetových prezentací Logo eflorbal.cz - Florbal, Florbalové hole, florbalové vybavení, florbalky Logo Facebook Logo Euro florbal tour

Počítadlo:

On-line: 7
Za den: 797
Za tyden: 3456
Za mesic: 13952